ITtech.tk

Just another WordPress.com weblog

TV online. October 20, 2007

Filed under: Music,Relax — Ngô Việt Yên @ 10:01 am

Bạn có thể tạo riêng cho mình một trang Web để xem VTV1, VTV2, VTV3 hoặc đơn giản có thể coi ngay trên Window Media của bạn bất cứ lúc nào. Với tốc độ kinh khủng không hề delay.

1/ Tạo trang Web xem TV trực tuyến.

Bạn mở Notepad ra (Click vào RUN gõ “NOTEPAD”) copy toàn bộ đoạn code sau đây:

 <html>
<head>
<title>Xem VTV3 – https://ngovietyen.wordpress.com</title&gt;
</head>
<body>
<center>

<OBJECT ID=”MediaPlayer” width=”600px” height=”500px”
classid=”CLSID:22D6F312-B0F6-11D0-94AB-0080C74C7E95″ codebase=”http://activex.microsoft.com/activex/controls/mplayer/en/nsmp2inf.cab#Version=,1,52,701&#8243;
standby=”Loading Microsoft Windows Media Player components…” type=”application/x-oleobject”
align=”center”>
<PARAM name=”FileName” value=”mms://210.245.126.153/VTV3/”>
<PARAM NAME=”ShowStatusBar” VALUE=”True”>
<PARAM NAME=”TransparentAtStart” Value=”true”>
<PARAM NAME=”AutoStart” Value=”true”>
<PARAM NAME=”AnimationatStart” Value=”false”>
<PARAM NAME=”ShowControls” Value=”false”>
<PARAM NAME=”autoSize” Value=”true”>
<PARAM NAME=”displaySize” Value=”0″>
<EMBED type=”application/x-mplayer2″
pluginspage=”http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPlayer/&#8221;
SRC=”mms://210.245.126.153/VTV3/”
name=”MediaPlayer”
width=”600px”
height=”500px”>

</EMBED>
</OBJECT>

<br>
<br>
<a href=”http://malos.t35.com/tv/vtv1.htm”>VTV1</a&gt;
<a href=”http://malos.t35.com/tv/vtv2.htm”>VTV2</a&gt;
</br>
<a href=”https://ngovietyen.wordpress.com”>Malo TV</a>
</center>
</body>
</html>

 
 

Save đoạn đó với tên “vtv3.htm” . Xong rồi đó. Bạn tìm đến chỗ save file vtv3.htm rồi mở nó. Thế là bạn đã có kênh vtv3 coi cả ngày.

Thế VTV1, VTV2 thi sao?

Bạn chỉ việc thay chữ VTV3 mầu đỏ trong đoạn code trên thành VTV2 hoặc VTV1 rồi save thành file .htm khác.

Nếu bạn rành về Hosting có thể Up lên host sẽ có 1 web coi Tv trực tuyến. vidu nè

VTV3

Nếu bạn thực sự không rành về code đợn giản hãy down những  trang này về máy.

Download

2/ Xem TV từ Window media. 

Cách này thực sự nhanh và tiện lợi download file này về chỉ việc mở nó bằng Window media thế là đã có thể Xem TV rồi

Download 

By Malo

Advertisements
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s