ITtech.tk

Just another WordPress.com weblog

Telnet trên Windows Vista ! September 27, 2008

Filed under: Uncategorized — Ngô Việt Yên @ 3:11 am

Không hiểu vì lý  do gì tính nặng Telnet trên Vista bị tắt ở chế độ mặc định. Khi sỉ dụng lệnh tại CMD được báo dòng sau:

'telnet' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.

Làm thế nào để bật tính năng Telnet trên Vista?

1. Vào RUN  gõ APPWIZ.CPL

2. Menu bên trái Click vào Turn Windows features on or off

3. Tại Windows Features dialog box Tick bật tính năng Telnet client (nếu muốn sự dụng lệnh Telnet trên Vista) Telnet Server (nếu muốn telnet vào máy Vista)

Ok và đợi vài phút.

4. Cuối cùng vào RUN SERVICES.MSC

Tại đây chuột phải vào Service Telnet chọn Propertises tại Startup Type kéo xuống chọn Automatic để service Telnet được bật khi khợi động lại Vista

By Malo.

Advertisements
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s